ព័ត៌មានជាតិ

សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នចាញ់បោកអ្នកលក់តាមប្រព័ន្ធ Online យីហោ Wholesale Cheap បោកប្រាស់

ជូនដំណឹងពាក់ព័ន្ធ Online យីហោ Wholesale Cheap លក់ផលិតផលបោកប្រាស់(ភូតកុហក់)មានទីតាំងនៅជិតលូ៥ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ៣ ខណ្ឌមានជ័យ (លក់របស់មិនដូចកម្មង់) បន្ទាប់ពីយករបស់មកខុស?ខលទៅអត់លើកទូរស័ព្ទសោះ។

(ចង់ដឹងច្បាស់ខលមកលេខ)
០១៧ ៩៥៩ ១០១ និង ០១៦ ៧១៧ ៧១៩

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *